תמונות

אולי זו ההזדמנות האחרונה של יוגי לב (gettyimages)