תמונות

תא"ל נמרוד שפר - ימונה לראש אג"ת צילום: דו"צ