תמונות

מחלקה ראשונה אוקטובר 19- עמוס שפירא נשיא אוניברסיטת חיפה