תמונות

הדיירים בסלון מקשיבים להגיגיו של איציק צילום: מתוך האח הגדול 7