תמונות

חילופי אש בין חמאס לאנשי אל קאעידה צילום: YOUTUBE