תמונות

חיילי צה"ל באימון יבשה, לוט"ר צילום: זרוע היבשה