תמונות

"איך בן אדם שנפצע בינוני משתחרר מביה"ח אחרי כמה שעות"?. צברי