תמונות

ירושלים ברבע, השחקנים יכולים לחגוג (עודד קרני)