תמונות

ארדן. "אזרחי ישראל לא צריכים להיענש על תחלואי רשות השידור''