תמונות

אורי מלמיליאן. מחכה לבני יהודה בשני (גיא בן זיו)