תמונות

מיכה הרשליקביץ' – כל גיבורי הילדות (אורית ואקנין)