תמונות

מסתננים, חולות, אריתראים, מבקשי מקלט צילום: דורית יורדן דותן