תמונות

יעזור מול איטליה ואנגליה. נורדבייט (gettyimages)