תמונות

יחזור לעמדה הטבעית שלו. אבו עביד (צילום: אלן שיבר)