תמונות

ז'יז'יץ' (עם הגב), הגעתו החלישה את מכבי (GETTYIMAGES)