תמונות

ירון קוריס. היה יכול להשפיע אם היה מגיע להצבעה (רועי גלדסטון)