תמונות

נבו מזרחי מנסה לחטוף מוויליאם נג´ובו (יניב גונן)