תמונות

אלי טביב, גם הרשעה לא פוסלת דבר (קובי אליהו, וואלה)