תמונות

ניר ענבר: &"שיגיע שחקן שראוי לקבוצה לא תהיה בעיה כספית&"