תמונות

חיסרון משמעותי לחיפה במידה וייענש. סטויקוביץ' (צילום: דני מרון)