תמונות

מדבר, אסי שלום חצר, צילום שי אדם צילום: שי אדם