תמונות

יובל שרף בקמפיין לקליגולה צילום: גיא כושי ויריב פיין