תמונות

ממצא נדיר מבית המקדש שהתגלה בחפירות ארכיאולוגיות צילום: רשות העתיקות