תמונות

שרית קרפ חדש, חדר רחצה גובה צילום: גלעד רדט