תמונות

ארונות ההרוגים ממומבאי נישאים על ידי חיילים