תמונות

עדיין לא מרוצה לחלוטין. פאקו (צילום: אלן שיבר)