תמונות

האמומה. העניש את הז'ירונדינים (gettyimages)