תמונות

קרן אבני, סלון בית א גובה צילום: אלעד שריג