תמונות

כל צ'ילה מחזיקה אצבעות. וידאל יהיה כשיר בזמן? (gettyimages)