תמונות

אבל הוא, כנראה, יודע מהשהו שאנחנו לא (gettyimages)