תמונות

נגישות 03, התרחקות מהתפיסה העיצובית של מוסדות יום שיקומיים צילום: לימור הרצוג אהרוני, עיצוב-מירי דנקנר גרף