תמונות

רועי חגאי ואלדד אקוניס. הזדמנות גדולה, אבל צרות בלי סוף (משה חרמון