תמונות

שרון נוימן סביון, חוץ בריכה צד צילום: עמית גושר