תמונות

קים וקניה יוצאים מהכנסייה צילום: ארנסטו צלמים