תמונות

קישנה, ההבטחה הגדולה של הכדורגל ההולנדי (gettyimages)