תמונות

הניתוח היה בלתי נמנע. באיזה כושר חנה תגיע לריו? (gettyimages)