תמונות

סטולר, יביא נקודות מחיפה? (ברני ארדוב, וואלה)