תמונות

מוכן לקרב הראשון של ישראלי על הבמה המכובדת