תמונות

פלגריני רגוע, התפקיד בזניט מחכה לו (gettyimages)