תמונות

ממתין לגיוס בגלל רישום פלילי צילום: ליאור עפרון