תמונות

בתל אביב, תיירת מפריז צילום: לימור בן-רומנו