תמונות

רביעי בכפולים – מה נטלי מסתירה? צילום: מתוך כפולים