תמונות

דלה איינוגבה. התאמן חלקית ונבדקת האפשרות שישחק מחצית (משה חרמון)