תמונות

דיאטת שמונה השעות, 8 hour diet, כריכת הספר