תמונות

בולט בברלין. צפו לתמונות דומות בדאגו (רויטרס)