תמונות

גם הם נתנו הצגה במחצית השניה. הקהל הצהוב (אלן שיבר)