תמונות

זה שבא וזה שהולך? גיינס עם הורנסק (gettyimages)