תמונות

גם כבש, גם חתם בקבוצה והכל בחצי שעה.. (AFP)