תמונות

עידית סלנט, סלון כחול גובה צילום: שירן כרמל