תמונות

סביולה וחבורתו. בעונה הבאה, אין אירופה(gettyimages)